MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske info for Legehuset

Hvad er Legehuset?

Legehuset er børnehaveafdelingen for de 3-6-årige ved LBO-Toppedal.

Her er 3 grupper:

- Mariehøns (3-4 år).

- Sommerfugle (4-5 år).

- Græshopper (5-6 år). Græshopperne bliver til Skolespirer fra januar til juni før skolestart.

 

Åbningstider:

Mandag - torsdag fra kl. 6.00-16.45.

Fredag fra kl. 6.00-16.00.

Heldagsbørn kan komme i hele åbningstiden.

Halvdagsbørn fra åbningstid til kl. 12.00.

 

Personale:

Leder: Inge Bjerrum Trinkjær

Anna Marie Christensen (Mie)

Anna Marie Davidsen

Annette F. Sloth

Boris Nezic

Birgit yde Jensen

Kristina Fristrup

Lene Jørgensen

Mette Jacobsen

 

Ferier:

På skolefridage slår børnehave og SFO sig sammen, da der her ofte ikke er så mange børn.

Som udgangspunkt er det i Legehuset, der er åbent på fridage og i ferierne.

 

Lukkedage:

LBO’en holder lukket i ugerne 29 og 30, mellem jul og nytår samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

På disse lukkedage tilbydes der nødpasning i en af kommunens andre institutioner.

Nødpasning koordineres via pladsanvisningen.

 


 

Praktiske oplysninger i forbindelse med barnets hverdag i Legehuset.

 

Aflevering og afhentning:

Barnet skal gerne være i børnehave senest kl. 9.

Hvis barnet kommer senere, skal vi gerne have besked, da der kan være arrangeret tur ud af huset.

Giv besked til børnehaven, hvis barnet ikke kommer/er syg.

Syge børn modtages ikke i børnehave.

Både når barnet kommer og bliver hentet, er det vigtigt at have kontakt til en voksen i huset,

så vi altid ved, hvem der er her.

 

Påklædning/garderobe:

Børnene forventes at have tøj/fodtøj på og med, afpasset efter årstid og vejr.

I barnets garderobe, vil det være hensigtsmæssigt, at der altid er regntøj og gummistøvler (om vinteren skidragter og varme støvler), da børnene dagligt er ude, uanset vejr og vind.

Indesko kan ligeledes anbefales.

Desuden bør hvert barn have skiftetøj i garderoben, da alle kan have uheld. Har Jeres barn ikke skiftetøj med, kan det evt. blive nødvendigt at ringe efter Jer.

Husk navn i alt tøj. Det er stor hjælp for Jer selv og os.

Tøm garderoben hver fredag af hensyn til rengøring.

Og husk ny forsyning mandag morgen.

Hjælp dagligt Jeres barn med at holde orden i garderoben.

 

Kost:

- Der er morgenmad til de børn, der møder tidligt frem til kl. 7.45.

- Vi serverer cornflakes, havregryn eller -grød og evt. en bolle.

- Formiddagsfrugt ca. kl. 9. Børnehaven står for frugten.

- Madpakker, som børnene har med hjemmefra, spises ca. 11.15.

- Husk tydelig navn på madpakken.

- Vi henstiller til, at barnet har en god sund madpakke med, og frabeder os slik, kager

  og andre sukkerholdige produkter i madpakken.

- Vi serverer mælk og vand hertil.

- Om eftermiddagen, ca. kl. 13.30, spiser barnet sin egen medbragte eftermiddagmadpakke.

- Hertil stiller vi som regel også lidt frugt eller grønsager frem.

 

Forældresamarbejde:

Vi lægger vægt på det gode samarbejde i hverdagen. Gennem en god daglig kontakt og gensidig information, kan vi hjælpe hinanden til at skabe en god og tryg hverdag omkring Jeres barn.

Vi tilbyder en forældresamtale 3-6 mdr. efter at barnet er startet og igen ca. et halvt år før skolestart.

Derudover er I til hver en tid velkomne til at bede om en samtale, hvis behovet opstår, ligesom vi også vil kontakte Jer, hvis vi har brug for en snak med Jer.

Vi afholder et årligt forældremøde, hvor vi vil informere om vores pædagogiske praksis, initiativer og tiltag i LBO.

Det er også på forældremødet at valg til forældreråd foregår.

Frihuset har sit eget forældreråd bestående af 5 forældre. Der aftales løbende møder, hvor der informeres om og diskuteres daglig pædagogisk praksis og evt. nye tiltag.

Forældrerådet er ligeledes behjælpelig med praktiske gøremål ved forskellige arrangementer i årets løb.

 

Gensidige forventninger:

Vi forventer af Jer forældre:

- At I giver besked, hvis barnet holder fri eller hentes af andre.

- At I informerer os om barnet og forhold i hjemmet, som påvirker barnets trivsel

  (f.eks. sygdom, skilsmisse m.m.).

- At I læser opslag og informationer.

- At I afleverer ros og ris på rette sted.

- At I hjælper Jeres barn med at holde orden i garderoben.

Hvad kan I forvente af os?

- At vi tilbyder gode rammer for Jeres barns trivsel.

- At vi holder Jer orienteret om , hvad der foregår.

- At vi holder Jer orienteret om Jeres barns dagligdag i LBO.

- At vi kontakter Jer, hvis vi har bekymringer vedr. Jeres barn.

 

I er altid velkomne til at henvende Jer for yderligere information.

 

Kommunikation og information i øvrigt:

Når Jeres barn starter i børnehave, får I forældre et login til skolens intranet.

Det er herigennem I holder Jer orienteret om, hvad der foregår i børnehave og skole, og I kan også kontakte både medarbejdere og andre forældre på mail.

Vi lægger løbende nyheder på gruppens opslagstavle, så log Jer ind mindst en gang om ugen, for at holde Jer orienteret.