Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mission, vision og værdigrundlag

Toppedalskolens Mission:

  • Toppedalskolen er et trygt sted at være for at lære.

Skolens vision er derfor:

  • En skole, der har læring i højsædet
  • En skole med plads til forskellighed
  • En skole med høj fagprofessionel kvalitet

Værdigrundlag:

På Toppedalskolen har vi et værdigrundlag, der indeholder 6 grundlæggende værdier, som er omdrejningspunkterne for alle mellemmenneskelige relationer i skolen.

Værdigrundlaget imødekommer såvel Undervisningsministeriets Folkeskolelov som Vesthimmerlands Kommunes målsætning for skolevæsenet.

Samarbejde

Tillid

Tryghed

Gensidig respekt

Arbejdsglæde

Læring

 

Værdien Samarbejde:

Samarbejde betyder for os, at der foregår en tydelig kommunikation, og at man har medindflydelse. Herigennem fremmer vi vores fællesskabsfølelse.

Vi ønsker at opnå et konstruktivt udviklende samarbejde i forskellige fora, med en tydelig forventningsafklaring og hvor elementer som fælles planlægning, opgaveløsning, vidensdeling og sparring indgår.

 

Værdien Tillid:

Tillid betyder for os, at der er åbenhed og imødekommenhed. Gennem tillid og troværdighed, opnår vi medansvar overfor hinanden og de udfordringer vi står overfor.

Tillid vil vi sikre ved, at vi inddrager og involverer hinanden i de udfordringer, vi står overfor. Dette gør vi ud fra en forventning om, at enhver bidrager efter bedste evne til løsning af opgaverne.

 

Værdien Tryghed:

Tryghed betyder for os, at der er accept af alle og alles forskelligheder samt tydelige forventninger i alle samarbejdsrelationer.

Vi opnår tryghed gennem et højt anerkendende kommunikationsniveau med klare og tydelige forventningsafstemninger og ved at være ærlige og troværdige i vore handlinger.

 

Værdien Gensidig respekt:

Gensidig respekt betyder for os, at vi respekterer vores medmennesker som unikke, særlige og betydningsfulde individer.

Vi ønsker at opnå gensidig respekt ved at være åbne overfor hinandens forskelligheder og ved at anerkende andres holdninger, samt hinandens kompetencer på tværs af menneskelige og faglige forskelligheder.

 

Værdien Arbejdsglæde:

Arbejdsglæde betyder for os, at der er en god omgangstone, samt en behagelig humor og at man oplever anerkendelse for sin indsats.

Arbejdsglæde vil vi opnå ved, at alle bliver set og hilst på, dvs. man føler sig velkommen på skolen.

Arbejdsglæde vil vi desuden opnå ved, at vi udviser glæde ved egne og andres succeser, samt bakker hinanden op i svære udfordringer.

Arbejdsglæden opnår vi også ved faglig, personlig og social udvikling med respekt for den enkeltes personlige integritet.

Læring betyder for os, at der foregår en evig kontinuerlig proces for faglig, personlig, menneskelig, fysisk og psykisk udvikling i formelle og uformelle læringsarenaer.

Vi vil opnå læring ved at etablere læringsmiljøer, som udfordrer såvel den enkelte som gruppen - både fagligt og socialt.

Ovenstående er retningsgivende for vores daglige praksis, hvilket betyder, at vi i alle handlinger og husker, at indtænke vores værdigrundlag.

Vision og Værdigrundlag er lavet af det pædagogiske personale, ledelse, samt skolebestyrelse.