Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Toppedalskolens profil

Toppedal Skole og LBO
Fællesskab og Faglighed

”Jeres IT-pilot-kursus giver de ordblinde masser af gåpåmod”

Forældre i 6. kl.


”Da min datter i en periode ikke trivedes socialt, blev der taget hånd om det ved enkelte tiltag i skolen” 
forældre i 2. kl.


”Vi blev mødt med forståelse, omsorg og respekt da vores børns morfar døde”

”Hver dag fortæller vores 
datter indlevende om børnehaven”
Forældre i Mariehønsene

”Det er fantastisk når personalet giver sig tid til at fortælle historier fra hverdagen om ens barn – Det giver tryghed, vores barn er ikke bare en i flokken”
Forældre til skolespire


”Der er mange gode aktiviteter for børnene Fx
svømmetur og troldearrangement”

”Lærerne har det godt og sjovt med hinanden og det smitter af på eleverne. Det giver et godt læringsmiljø.”

”8. klasse er en klasse hvor man kan komme som man er. Man kan komme i det tøj, man har lyst til. Der er ingen der bliver drillet. Tvært imod passer man på hinanden og bekymrer sig om hinanden.”
 

Samarbejdet på Toppedalskolen er noget der har en høj prioritet. Til trods for to matrikler er der et godt samarbejde personalet, ledelsen og børnene i mellem. Overgangene mellem børnehave, indskoling, mellemtrin og udskoling vægtes højt. Flere gange om året mødes klasserne til fx fælles emneuger, Lucia, o.l. Skolespirerne er på besøg i 0.kl. Inden de starter og flere klasser hjælper hinanden som fx. læsemakkere. Vi nyder godt af både gode forældreråd og forældrebestyrelse, der alle tager aktiv del i skolens virke. Vores lokalsamfund og lokale virksomheder er gode til at bakke op omkring vores tossede ideer som for eksempel døgnbrænder og emneuger

Tryghed - Vi er en lille skole og LBO, hvor hele institutionens personale kender alle børn og unge. Børnene og de unge finder stor tryghed hos institutionens personale. Dette kommer især til udtryk i pauserne, hvor de enkelte elever ikke har problemer med at fortælle pædagogerne og lærerne om deres problemer, trods de ikke har læreren eller pædagogen til dagligt. Ligeledes ses det, at børnene og de unge er gode til at tale sammen på tværs af årgangene. Dette ses i tværfaglige arrangementer og i frikvartererne, hvor eleverne har mulighed for både at være seriøse, men samtidig kan pjatte med hinanden.

Gensidig respekt - På Toppedalskolen er der plads til at være den,  du er. Her er vi nemlig ikke ligeglade med nogen, men lige glade for jer alle. Vi acceptere hinandens forskelligheder og er som et puslespil, hvor alle trods forskellighed, er uundværlige i det samlede billede. At møde hinanden med gensidig respekt for den du er.

 På Toppedalskolen handler arbejdsglæde om, at man i særdeleshed bliver set, mødt og hørt. Du bliver mødt positivt og med et smil, samt bliver taget seriøs. Vi værdsætter gode fælles oplevelser og stærke positive fællesskaber i forskellige læringsmiljøer i klassen og på tværs af årgange. Det er vigtigt, at man har en positiv omgangstone, som er med til at skabe gode og lærerige klasserum. Du bliver mødt af konstruktiv feedback og har muligheden for medbestemmelse i forskellige læringssituationer. Der er fokus på den gode relation, så man også føler arbejdsglæde i fag man måske ikke føler er så attraktive


Tillid - Mange familier træffer et aktivt valg, ved at vælge vores skole frem for andre - tillid til at vi som en mindre institution, ser netop deres barn i mængden.
Tillid til at vores opgave: at hvert barn lykkedes bedst muligt - er et fælles og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre, pædagoger og lærere. Vi har tillid og tro på, at børn gør det bedste de kan med det, de har.
Personalet har en grundlæggende tro og tillid til hinanden og til stedet, som smitter af til børn og forældre. 
Gensidig tillid mellem ledelse og personale, om at alle gør deres bedste for at løse den fælles opgave.


De øvrige fem værdier er fundamentet for god læring. En elev i trivsel lærer bedst. Vi ser det enkelte barn og dets ressourcer, og arbejder ud fra de faglige os sociale kompetencer. Når vi ser et barn er fagligt udfordret, tager vi hånd om det og støtter op, så det får opgaver, det mestrer, ligeledes imødekommer vi fagligt stærke elevers potentialer. Vi indtænke kreative og anderledes undervisningsformer, for at styrke lysten til at lære. Vi klargør eleverne til at klare sig så godt som muligt uddannelsesmæssigt. Målet er, at alle elever skal være uddannelsesparate, når de forlader Toppedalskolen. Personalet er i en løbende læringsproces - efteruddannelse, kurser, udviklingsarbejder - for at følge med i hvad der sker i samfundet og for at gøre eleverne så fagligt dygtige som muligt.

 

Dokumenter

Profilplakat.pdf

Shape Created with Sketch.